मतदान संग्रह

तुम्हाला ही AI गाणी कशी वाटतात?

 • चांगले नाही पण वाईट नाही (53%)
 • ते वास्तववादी वाटतात (21%)
 • मी प्रभावित झालो (21%)
 • Ariana Grande सारखा आवाज येत नाही (5%)

विद्यापीठाच्या पदव्या अजूनही महत्त्वाच्या आहेत असे तुम्हाला वाटते का?

 • होय, परंतु ते पूर्वीसारखे नव्हते (50%)
 • होय (40%)
 • नाही (10%)

AI-जनरेट केलेल्या गाण्यांबद्दल तुम्हाला कसे वाटते?

 • ही गाणी अप्रतिम आहेत! (69%)
 • AI हा संगीतासाठी धोका आहे (13%)
 • मला ही गाणी आवडतात पण त्यात अंतर्भूत असणे आवश्यक आहे (9%)
 • भविष्यातील AI गाणी ऐकण्यासाठी मी थांबू शकत नाही (6%)
 • ते चांगले वाटत नाहीत (3%)

तुमचा वैवाहिक जोडीदार शोधण्यासाठी तुम्ही दुसऱ्या कोणाला तरी सोपवाल का?

 • नाही (33%)
 • होय (33%)
 • लग्नात रस नाही (17%)
 • अनिश्चित (17%)

तुम्हाला वाटतं 'तुम्ही कुठून आलात?' वर्णद्वेषी प्रश्न आहे का?

 • संदर्भावर अवलंबून आहे (52%)
 • नाही (30%)
 • होय (18%)